Opłaty za wodę i ścieki

W związku z ostateczną decyzją
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
o zatwierdzeniu taryf dla zbiorowego zaopatrzenia
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
"KOM-WOL" Spółka z o.o. w Wolborzu
informuje Odbiorców,
iż z dniem 1 października 2019 roku w życie wchodzą nowe taryfy.

 

Opłaty za wodę i ścieki od 1 października 2019 roku

Opłaty za wodę i ścieki
 od 1 czerwca 2017 roku do 30 września 2019 roku

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 4 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 4 =