Opłaty za wodę i ścieki

W związku z ostateczną decyzją
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
o zatwierdzeniu taryf dla zbiorowego zaopatrzenia
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 
na terenie gminy Wolbórz
"KOM-WOL" Spółka z o.o. w Wolborzu
informuje Odbiorców,
iż z dniem 22 października 2022 roku w życie wchodzą nowe taryfy.


 

Opłaty za wodę i ścieki od 22 października 2022 roku; Uchwała Nr XLVII/436/2022 Rady Miejskiej w Wolborzu w sprawie ustalenia dopłat dla taryfowych grup                                                                                                                                                          odbiorców usług zbiorowego odprowadzania ścieków z terenu gminy Wolbórz.


Opłaty za wodę i ścieki
od 1 października 2019 roku

Opłaty za wodę i ścieki
 od 1 czerwca 2017 roku do 30 września 2019 roku

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 7 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 7 =