Reklamacja wodomierza

W przypadku wątpliwości co do wskazań wodomierza, Odbiorca może zlecić jego ekspertyzę. Należy pamiętać, że w sytuacji,
gdy niesprawność wodomierza nie zostanie potwierdzona, Odbiorca zostanie obciążony zgodnie z fakturą wystawioną przez
Obwodowy Urząd Miar.

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 9 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 9 =