Podaj odczyt wodomierza

Nazwisko i imię (lub nazwa firmy)
Adres (ulica nr domu/nr lokalu, miejscowość)
Telefon
Adres e-mail
Kod Klienta (z faktury)
Data wykonania odczytów
Wskazanie wodomierza nr 1 (z dokł. do 1 m3):
Numer wodomierza 1
Wskazanie wodomierza nr 2 (z dokł. do 1 m3):
Numer wodomierza 2
Wskazanie wodomierza nr 3 (z dokł. do 1 m3):
Numer wodomierza 3
Wyrażam zgodę na
przetwarzanie przez KOM WOL Sp z o.o. moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu.
8 + 6 = ?
Wypełniłeś pola?
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 3 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 3 =