Komunikaty o planowych wyłączeniach
Przerwy w dostawie wody.

 Spółka z o.o. „KOM-WOL” w Wolborzu, ul. Reymonta 36 informuje, że w związku
z pracami konserwacyjnymi wodociągu w m. Proszenie w dniu 26.03.2024r.
od godz. 8.30 nastąpi przerwa w dostawie wody.
Ponowne włączenie zasilania w wodę nastąpi po zakończeniu prac tj. ok. godz. 14.00 .

Wyłączenie dotyczy:
Proszenie do nr 1 do nr 47 A i B

Spółka z o.o. „KOM-WOL” w Wolborzu, ul. Reymonta 36 informuje, że w związku z pracami konserwacyjnymi na sieci wodociągowej w miejscowości Wolbórz, w dniu 30.01.2024 r. od godz. 8.00 nastąpi przerwa w dostawie wody. Ponowne włączenie zasilania w wodę nastąpi po zakończeniu prac tj. ok. godz. 14.00 .

Wyłączenie dotyczy:
Wolbórz
   ul. Reymonta z wyłączeniem nr 2, 2a i 4.
   ul. Ogrodowa
Świątniki
Lubiatów, Lubiatów Zakrzew
Kuznocin
Młynary
Brudaki


Spółka „KOM-WOL” przeprasza mieszkańców za zaistniałe problemy w zaopatrzeniu w wodę.

Spółka z o.o. „KOM-WOL” w Wolborzu, ul. Reymonta 36 informuje, że w związku z awarią wodociągu w miejscowości Żywocin, w dniu 24.01.2024 r. od godz. 8.00 nastąpi przerwa w dostawie wody. Ponowne włączenie zasilania w wodę nastąpi po zakończeniu prac tj. ok. godz. 14.00 .

Wyłączenie dotyczy:
Żywocin od nr 9 do nr 61


Spółka „KOM-WOL” przeprasza mieszkańców za zaistniałe problemy w zaopatrzeniu w wodę.

Spółka z o.o. „KOM-WOL” w Wolborzu, ul. Reymonta 36 informuje, że w związku z rozbudową sieci wodociągowej w m. Golesze Duże w dniu 10.01.2024r. od godz.. 7.30 nastąpi przerwa w dostawie wody. Ponowne włączenie zasilania w wodę nastąpi po zakończeniu prac tj. ok. godz. 11.00 .

Wyłączenie dotyczy:
Golesze Duże od nr 6 do nr 23
Warunkowo od 24A do nr 24Z

Spółka „KOM-WOL” przeprasza mieszkańców za zaistniałe problemy w zaopatrzeniu w wodę.
Spółka z o.o. „KOM-WOL” w Wolborzu, ul. Reymonta 36 informuje, że w związku z awarią wodociągu w m. Psary Lechawa
w dniu 13.12.2023r. od godz. 8:00 nastąpi przerwa w dostawie wody. Ponowne włączenie zasilania w wodę nastąpi po zakończeniu prac tj. ok. godz. 14:00 .

Wyłączenie dotyczy:
Psary Lechawa
Psary Witowskie
Psary Stare


Spółka „KOM-WOL” przeprasza mieszkańców za zaistniałe problemy w zaopatrzeniu w wodę.

   

       Spółka z o.o. „KOM-WOL” w Wolborzu, ul. Reymonta 36 informuje,
że w związku z z awarią w m. Polichno w dniu 28.06.2023r.
od godz. 8:30 nastąpi przerwa w dostawie wody.
Ponowne włączenie zasilania w wodę nastąpi po zakończeniu prac tj. ok. godz. 14:00 .

Wyłączenie dotyczy:
                  Wolbórz
                    -  Polichno od nr 1 do nr 67A
                    -  Żarnowica Duża od nr 1 do nr 15


Spółka „KOM-WOL” przeprasza mieszkańców za zaistniałe problemy w zaopatrzeniu w wodę.

       


         

 
    
      
       
.
           .


   
ARCHIWALNE:

28.
Spółka z o.o. „KOM-WOL” w Wolborzu, ul. Reymonta 36 informuje,
że w związku z modernizacją ul. Słonecznej w dniu 07.02.2023r.
od godz. 8:00 nastąpi przerwa w dostawie wody.
Ponowne włączenie zasilania w wodę nastąpi po zakończeniu prac tj. ok. godz. 14:00 .

Wyłączenie dotyczy:
                  Wolbórz
                    -  ul. Modrzewskiego nr 37
                    -  ul. 1-go maja od nr 2 do 33


Spółka „KOM-WOL” przeprasza mieszkańców za zaistniałe problemy w zaopatrzeniu w wodę.27.
Spółka z o.o. „KOM-WOL” w Wolborzu, ul. Reymonta 36 informuje,
że w związku z modernizacją ujęcia wody w Polichnie w dniu 17.01.2023r.
od godz. 8:30 nastąpi przerwa w dostawie wody.
Ponowne włączenie zasilania w wodę nastąpi po zakończeniu prac tj. ok. godz. 14:00 .

Wyłączenie dotyczy:
                 - Żarnowica Duża od nr 1 do nr 15
                 - Polichno
                 - Proszenie
                 - Psary Lechawa
                 - Psary Witowskie
                 - Psary Stare

Spółka „KOM-WOL” przeprasza mieszkańców za zaistniałe problemy w zaopatrzeniu w wodę.


26.
Spółka z o.o. „KOM-WOL” w Wolborzu, ul. Reymonta 36 informuje,
że w związku z rozbudową sieci wodociągowej przy ul. Słonecznej w Wolborzu
w dniu 04.01.2023r. od godz. 8:30 nastąpi przerwa w dostawie wody.
Ponowne włączenie zasilania w wodę nastąpi po zakończeniu prac tj. ok. godz. 14:00 .

Wyłączenie dotyczy:
                    Wolbórz
                        -  ul. Modrzewskiego  nr 37
                        -  ul. 1-go maja  od nr 2 do nr 33

Spółka „KOM-WOL” przeprasza mieszkańców za zaistniałe problemy w zaopatrzeniu w wodę.
     
25.
Spółka z o.o. „KOM-WOL” w Wolborzu, ul. Reymonta 36 informuje,
że w związku z pracami konserwacyjnymi w dniu 7.12.2022r. od godz. 8:30
nastąpi przerwa w dostawie wody.
Ponowne włączenie zasilania w wodę nastąpi po zakończeniu prac tj. ok. godz. 14:30 .

Wyłączenie dotyczy:
           - Psary Lechawa
           - Psary Stare
           - Psary Witowskie

Spółka „KOM-WOL” przeprasza mieszkańców za zaistniałe problemy w zaopatrzeniu w wodę.


24.
Spółka z o.o. „KOM-WOL” w Wolborzu, ul. Reymonta 36 informuje, że w związku
z awarią wodociągu w m. Proszenie w dniu 20.09.2022r. od godz. 8:30 nastąpi przerwa
w dostawie wody.
Ponowne włączenie zasilania w wodę nastąpi po zakończeniu prac tj. ok. godz. 14:30 .

Wyłączenie dotyczy:
           - Proszenie od nr 1 do nr 47 B,  98
      Warunkowo:
           - Proszenie od nr 50 do nr 61
           - Psary Lechawa
           - Psary Witowskie
           - Psary Stare

Spółka z o.o. „KOM-WOL” przeprasza mieszkańców za zaistniałe problemy w zaopatrzeniu w wodę. 


23.
Spółka z o.o. „KOM-WOL” w Wolborzu, ul. Reymonta 36 informuje,
że w związku z awarią wodociągu w miejscowości Młynary,
w dniu 31.08.2022 r. od godz. 8:00 nastąpi przerwa w dostawie wody.
Ponowne włączenie zasilania w wodę nastąpi po zakończeniu prac tj. ok. godz. 13:00 .

Wyłączenie dotyczy:
          - Młynary od nr 1 do nr 20

Spółka „KOM-WOL” przeprasza mieszkańców za zaistniałe problemy w zaopatrzeniu w wodę.


22.
Spółka z o.o. „KOM-WOL” w Wolborzu, ul. Reymonta 36 informuje,
że w związku z pracami konserwacyjnymi wodociągu w miejscowości Bogusławice,
w dniu 1.09.2022 r. od godz. 9:00 nastąpi przerwa w dostawie wody.
Ponowne włączenie zasilania w wodę nastąpi po zakończeniu prac tj. ok. godz. 14:00 .

Wyłączenie dotyczy:
       -  Bogusławice od nr 76 do nr 115 C

Spółka „KOM-WOL” przeprasza mieszkańców za zaistniałe problemy w zaopatrzeniu w wodę.
 


21.
Spółka z o.o. „KOM-WOL” w Wolborzu, ul. Reymonta 36 informuje, że
w związku z kolejnym etapem prac modernizacyjnych skrzyżowania ulic Modrzewskiego,
Świętokrzyskiej i Placu Jagiełły w Wolborzu w dniu 14.07.2022r. od godz. 7:30 nastąpi
przerwa w dostawie wody.
Ponowne włączenie zasilania w wodę nastąpi po zakończeniu prac tj. ok. godz. 15:00 .

Wyłączenie dotyczy:
        
   Wolbórz
ul. Świętokrzyska od nr 1 do nr 13
Plac Jagiełły nr 32
     Warunkowo:
ul. Nadrzeczna
ul. Mickiewicza

Spółka „KOM-WOL” przeprasza mieszkańców za zaistniałe problemy w zaopatrzeniu w wodę.


20.
Spółka z o.o. „KOM-WOL” w Wolborzu, ul. Reymonta 36 informuje, że
w związku z kolejnym etapem prac modernizacyjnych skrzyżowania ulic Modrzewskiego,
Świętokrzyskiej i Placu Jagiełły w Wolborzu w dniu 29.06.2022r. od godz. 8:00 nastąpi
przerwa w dostawie wody.
Ponowne włączenie zasilania w wodę nastąpi po zakończeniu prac tj. ok. godz. 16:00 .

Wyłączenie dotyczy:   
 Wolbórz:
    Plac Jagiełły od nr 20 do nr  32

Spółka „KOM-WOL” przeprasza mieszkańców za zaistniałe problemy w zaopatrzeniu w wodę.


19.
Spółka z o.o. „KOM-WOL” w Wolborzu, ul. Reymonta 36 informuje, że
w związku z kolejnym etapem prac modernizacyjnych skrzyżowania ulic Modrzewskiego,
Świętokrzyskiej i Placu Jagiełły w Wolborzu w dniu 21.06.2022r. od godz. 8:00 nastąpi
przerwa w dostawie wody.
Ponowne włączenie zasilania w wodę nastąpi po zakończeniu prac tj. ok. godz. 17:00 .

Wyłączenie dotyczy: 
       Wolbórz
ul. Modrzewskiego od nr 1 do nr 13
ul. Świętokrzyska od nr 1 do 13
    Plac Jagiełły
ul. Nadrzeczna
ul. Mickiewicza
ul. Browarna
ul. Wycieczki
ul. Łąkowa
ul. Kościuszki
ul. Warszawska
Bogusławice PSO
Krzykowice

Spółka „KOM-WOL” przeprasza mieszkańców za zaistniałe problemy w zaopatrzeniu w wodę.


18.
Spółka z o.o. „KOM-WOL” w Wolborzu, ul. Reymonta 36 informuje, że w związku
z pracami modernizacyjnymi skrzyżowania ulic Modrzewskiego, Świętokrzyskiej i Placu Jagiełły w Wolborzu
w dniu 7.06.2022r. od godz. 8:00 nastąpi przerwa w dostawie wody.
Ponowne włączenie zasilania w wodę nastąpi po zakończeniu prac tj. ok. godz. 17:00 .

           Wyłączenie dotyczy:
                              Wolbórz
                               ul. Modrzewskiego od nr 1 do nr 33
                               ul. Świętokrzyska od nr 1 do 13
                                     Plac Jagiełły
                               ul. Nadrzeczna
                               ul. Mickiewicza
                               ul. Browarna
                               ul. Wycieczki
                               ul. Łąkowa
                               ul. Kościuszki
                               ul. Warszawska
                                    Bogusławice PSO
                                    Krzykowice

Spółka „KOM-WOL” przeprasza mieszkańców za zaistniałe problemy w zaopatrzeniu w wodę


17.
Spółka z o.o. „KOM-WOL” w Wolborzu, ul. Reymonta 36
informuje, że w związku z modernizacją drogi powiatowej
/odcinek Golesze-Studzianki/ w dniu 18.05.2022r. od godz. 9.00
nastąpi przerwa w dostawie wody.

            Wyłączenie dotyczy:
                      Stanisławów od nr 23 do nr 27
                      Studzianki od nr 19 do nr 38

Ponowne włączenie zasilania w wodę nastąpi po zakończeniu prac tj. ok. godz. 13.00.

Spółka „KOM-WOL” przeprasza mieszkańców za zaistniałe problemy w zaopatrzeniu w wodę


16.
Spółka z o.o. „KOM-WOL” w Wolborzu, ul. Reymonta 36 informuje, że w związku z rozbudową sieci wodociągowej w dniu 30.03.2022r. od godz. 8.30 nastąpi przerwa w dostawie wody. Ponowne włączenie zasilania w wodę nastąpi po zakończeniu prac tj. ok. godz. 14.00 .

            Wyłączenie dotyczy:
                             Adamów
                             Leonów 1A

Spółka „KOM-WOL” przeprasza mieszkańców za zaistniałe problemy w zaopatrzeniu w wodę.

15.
Spółka z o.o. „KOM-WOL” w Wolborzu, ul. Reymonta 36 informuje,
że w związku z pracami modernizacyjnymi skrzyżowania ulic Modrzewskiego i Sportowej
w dniu 10.03.2022r. od godz. 9:00 nastąpi przerwa w dostawie wody.
Ponowne włączenie zasilania w wodę nastąpi po zakończeniu prac tj. ok. godz. 15:00 .

                 Wyłączenie dotyczy:
                          Wolbórz
                               ul. Modrzewskiego od nr 39 do nr 78

Spółka „KOM-WOL” przeprasza mieszkańców za zaistniałe problemy w zaopatrzeniu w wodę.14.
Spółka z o.o. „KOM-WOL” w Wolborzu, ul. Reymonta 36 informuje, że w związku
z awarią wodociągu w dniu 21.02.2022r. od godz. 8:30 nastąpi przerwa w dostawie wody.
Ponowne włączenie zasilania w wodę nastąpi po zakończeniu prac tj. ok. godz. 14:00 .

                 Wyłączenie dotyczy:
                           Wolbórz
                                 ul. Sportowa od nr 2 do nr 12
                                 ul. Słoneczna

Spółka „KOM-WOL” przeprasza mieszkańców za zaistniałe problemy w zaopatrzeniu w wodę.

13.
Spółka z o.o. „KOM-WOL” w Wolborzu, ul. Reymonta 36 informuje, że w związku
z awarią wodociągu dniu 1.02.2022r. od godz. 9:00 nastąpi przerwa w dostawie wody.
Ponowne włączenie zasilania w wodę nastąpi po zakończeniu prac tj. ok. godz. 14:00 .

                      Wyłączenie dotyczy:
                                 Wolbórz
                                       ul. Modrzewskiego 84 A, 86 A, 86 B (bloki)
                                       ul. Targowa
                                       ul. Młynarska
                                       ul. Polna
                                       ul. Różana
                                       ul. Garncarska

Spółka „KOM-WOL” przeprasza mieszkańców za zaistniałe problemy w zaopatrzeniu w wodę.

12.
Spółka z o.o. „KOM-WOL” w Wolborzu, ul. Reymonta 36 informuje, że w związku
z pracami modernizacyjnymi skrzyżowania ulic Modrzewskiego i Polnej
w dniu 29.01.2022r. od godz. 9:00 nastąpi przerwa w dostawie wody.
Ponowne włączenie zasilania w wodę nastąpi po zakończeniu prac tj. ok. godz. 14:00 .

                    Wyłączenie dotyczy:
                                Wolbórz
                                ul. Modrzewskiego 85-107

Spółka „KOM-WOL” przeprasza mieszkańców za zaistniałe problemy w zaopatrzeniu w wodę.

11. 
Spółka z o.o. „KOM-WOL” w Wolborzu, ul. Reymonta 36 informuje,
że w związku z pracami modernizacyjnymi skrzyżowania
ulic Modrzewskiego i Polnej w dniu 24.01.2022r. od godz. 9:00
nastąpi przerwa w dostawie wody.
Ponowne włączenie zasilania w wodę nastąpi po zakończeniu prac tj. ok. godz. 1400 .

                   Wyłączenie dotyczy:
                            Wolbórz
                             ul. Sportowa od nr 2 do nr 14
                             ul. Słoneczna
                            Plac Siniarskiego

Spółka „KOM-WOL” przeprasza mieszkańców za zaistniałe problemy w zaopatrzeniu w wodę.

10.
Spółka z o.o. „KOM-WOL” w Wolborzu, ul. Reymonta 36 informuje,
że w związku z awarią wodociągu w m. Proszenie w dniu 26.07.2021r.
od godz. 8:30 nastąpi przerwa w dostawie wody.
Ponowne włączenie zasilania w wodę nastąpi po zakończeniu prac
tj. ok. godz. 14:30 .
              Wyłączenie dotyczy:
               • Proszenie od nr 50 do nr 61,
                Gazomka.+

Spółka z o.o. „KOM-WOL” przeprasza mieszkańców za zaistniałe problemy w zaopatrzeniu w wodę.

9.
Spółka z o.o. „KOM-WOL” w Wolborzu, ul. Reymonta 36
informuje,   że   w   związku   z   rozbudową   wodociągu
w m. Lubiaszów Stary w dniu 31.05.2021r. od godz. 9:00 nastąpi
przerwa w dostawie wody.
Ponowne włączenie zasilania w wodę nastąpi po zakończeniu prac
tj. ok. godz. 14:00 .
              Wyłączenie dotyczy:
                       • Lubiaszów Stary
                                  ulice: Jaśminowa, Borówkowa, Konwaliowa, Jarzębinowa,
                                             Zbożowa, Cisowa, Bluszczowa, Rumiankowa, Kalinowa,
                                             Jeżynowa;
                       • Dobra Golesze.
Spółka „KOM-WOL” przeprasza mieszkańców za zaistniałe problemy w zaopatrzeniu w wodę.

8.
Spółka z o.o. „KOM-WOL” w Wolborzu, ul. Reymonta 36
informuje, że w związku z pracami na wodociągu w miejscowości
Studzianki w dniu 17.05.2021r. od godz. 8:00 nastąpi przerwa
w dostawie wody.
Ponowne włączenie zasilania w wodę nastąpi po zakończeniu prac
tj. ok. godz. 15:00 .
                     Wyłączenie  dotyczy miejscowości:
                            • Studzianki;
                            • Studzianki-Kolonia.
Spółka „KOM-WOL” przeprasza mieszkańców za zaistniałe problemy w zaopatrzeniu w wodę

7. 
Spółka z o.o. „KOM-WOL” w Wolborzu, ul. Reymonta 36 informuje,
że w związku z pracami modernizacyjnymi wodociągu w miejscowości Polichno
od dnia 4.05.2021r.   do  14.05.2021r.  w godzinach 8:00-14:00 mogą występować
przerwy w dostawie wody.     
                 Wyłączenie  dotyczy miejscowości:
                             • Polichno od nr 75 do nr 83;
                             • Wolbórz ul. Południowa.
Spółka „KOM-WOL” przeprasza mieszkańców za zaistniałe problemy w zaopatrzeniu w wodę.

6.
Spółka z o.o. „KOM-WOL” w Wolborzu, ul. Reymonta 36 informuje,
że w związku z pracami modernizacyjnymi wodociągu w m. Świątniki
w dniu 08.12.2020r.  od godz. 8:30 nastąpi przerwa w dostawie wody.
Ponowne włączenie zasilania w wodę nastąpi po zakończeniu prac tj. ok. godz. 14:00.
                 Wyłączenie  dotyczy miejscowości:
                                           - Brudaki
 Spółka z o.o. „KOM-WOL” przeprasza mieszkańców za zaistniałe problemy w zaopatrzeniu w wodę.


5.
Spółka z o.o. „KOM-WOL” w Wolborzu, ul. Reymonta 36 informuje,
że w związku z awarią na wodociągu w dniu 29.10.2020r.
od godz. 8:30 nastąpi przerwa w dostawie wody.
Ponowne włączenie zasilania w wodę nastąpi po zakończeniu prac tj. ok. godz. 14:00.
                 Wyłączenie  dotyczy miejscowości:
                   - Młynary od nr 1 do końca
                   - Kuznocin od nr 1 do nr 30A.
Spółka z o.o. „KOM-WOL” przeprasza mieszkańców za zaistniałe problemy w zaopatrzeniu w wodę.

4.
Spółka z o.o. „KOM-WOL” w Wolborzu, ul. Reymonta 36 informuje,
że w związku z rozbudową wodociągu w miejscowości Leonów
w dniu 26.09.2020r. od godz. 8:30 nastąpi przerwa w dostawie wody.
Ponowne włączenie zasilania w wodę nastąpi po zakończeniu prac tj. ok. godz. 13:00 .
                 Wyłączenie dotyczy:
                -   Leonów nr 11A, 14A;
                -   ul. Fiołkowa.
Spółka „KOM-WOL” przeprasza mieszkańców za zaistniałe problemy w zaopatrzeniu w wodę.


3.       
Spółka z o.o. „KOM-WOL” w Wolborzu, ul. Reymonta 36 informuje, że w związku
z rozbudową wodociągu w m. Swolszewice Duże w dniu 03.09.2020r. od godz. 8:30 nastąpi
przerwa w dostawie wody.
Ponowne włączenie zasilania w wodę nastąpi po zakończeniu prac tj. ok. godz. 14:00 .
Wyłączenie  dotyczy ulic:
Jana Pawła II nr 47 do 155
Grafitowa
Celestynowa
Bursztynowa
Lazurytowa
Koralowa
Kryształowa
Opalowa
Rubinowa
Perłowa
Agatowa
Cytrynowa

Spółka „KOM-WOL” przeprasza mieszkańców za zaistniałe problemy w zaopatrzeniu w wodę.

2.
Spółka z o.o. „KOM-WOL” w Wolborzu, ul. Reymonta 36 informuje,
że w związku z pracami na wodociągu w dniu 31.08.2020r. od godz. 8:30
nastąpi przerwa w dostawie wody.
Wyłączenie dotyczy:
-   Kuznocin od nr 1 do nr 30
-   Młynary

Ponowne włączenie zasilania w wodę nastąpi po zakończeniu prac tj. ok. godz. 14:00 .  
Spółka „KOM-WOL” przeprasza mieszkańców za zaistniałe problemy w zaopatrzeniu w wodę.

 
1.
Spółka z o.o. „KOM-WOL” w Wolborzu, ul. Reymonta 36 informuje, że w związku z awarią wodociągu
w m. Swolszewice Duże w dniu 10.07.2020r. od godz. 9:00 nastąpi przerwa w dostawie wody.
Ponowne włączenie zasilania w wodę nastąpi po zakończeniu prac tj. ok. godz. 13:00 .   
Wyłączenie dotyczy:
 -    ul. Jana Pawła II od nr 1 do nr 153
      wraz ze wszystkimi bocznymi uliczkami na tym odcinku.
Spółka „KOM-WOL” przeprasza mieszkańców za zaistniałe problemy w zaopatrzeniu w wodę.


Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 3 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 3 =