Podlicznik ogrodowy lub gospodarczy

Podlicznik wodomierza głównego jest przeznaczony do pomiaru ilości bezpowrotnie zużytej wody np. zużywanej do podlewania ogrodu
lub na cele gospodarcze (budowlane lub hodowlane). Na podstawie jego wskazań dokonuje się pomniejszenia ilości ścieków,
które nie trafiły do kanalizacji. Należy pamiętać, że montaż, zakup wodomierza, bieżący serwis oraz legalizację podlicznika,
Odbiorca ponosi na własny koszt.
Pracownicy Przedsiębiorstwa dokonują odbioru i oplombowania podliczników (opłata zgodna z cennikiem). Każdorazowa konieczność
zerwania plomb musi być zgłoszona do Przedsiębiorstwa.

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 1 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 1 =