Odbiór instalacji wod-kan przy odbiorze budynku

Do odbioru instalacji wodno-kanalizacyjnej przy odbiorze budynku niezbędne są dokumenty:

1) Inwentaryzacja powykonawcza (operat geodezyjny powykonawczy);
2) Projekt przyłączy wodno- kanalizacyjnych.

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 7 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 7 =