Kiedy płacę za wodomierz?

Nowi Odbiorcy nie płacą za wodomierz, ponieważ montaż, eksploatacja, konserwacja i legalizacja wodomierza leżą
po stronie Przedsiębiorstwa.

Należy pamiętać, że wyjątek stanowią podliczniki na cele ogrodowe i gospodarcze, wówczas wszelkie opłaty i obowiązki
spoczywają na Odbiorcy.

W przypadku, gdy wodomierz główny zostanie uszkodzony z winy Odbiorcy lub nienależycie zabezpieczony przed mrozem,
opłata za wodomierz zostanie doliczona do rachunku za wodę.


 

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 4 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 4 =