Aktualności

Informacja dla mieszkańców Gminy Wolbórz dot. ich obsługi w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju.
Mieszkańcy Gminy Wolbórz


      W związku z sytuacja epidemiologiczną w kraju oraz w celu zapewnienia ciągłości świadczenia usług dla społeczności gminnej w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków Zarząd Kom-Wol Spółka z o.o. w Wolborzu, ul. Reymonta 36 podjął następujące decyzje:

1. Z dniem 16 marca 2020r. Inkasent Spółki nie będzie odczytywał stanu wodomierza lub wodomierzy i wystawiał faktur bezpośrednio u odbiorcy usług
    (tj. pobierających wodę z sieci wodociągowej i/lub  odprowadzających ścieki do sieci kanalizacyjnej).

2. Występuje się do odbiorców usług z prośbą o podawanie stanów liczników mierzących zużycie wody pobranej i/lub liczników wody służących do                     odliczania ilości wody, która nie trafia do kanalizacji tzw.  podliczników, drogą: telefoniczną, sms, e-mail lub przez stronę internetową Spółki.
    Stany wodomierzy należy przekazywać, jeżeli upływa okres obrachunkowy od wystawienia poprzedniej faktury (w zdecydowanej większości dla odbiorców     usług indywidualnych jest to okres 3 miesięcy).

Czynności, o których mowa powyżej należy dokonywać w następujący sposób:
telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00
- (44) 61-64-543
- (44) 61-64-715
-     512-703-619
sms - na numer 512 703 619 w treści podając: imię i nazwisko, adres nieruchomości do której świadczone są usługi oraz stany wodomierzy
e-mail -  firma@komwol.pl  w treści podając: imię i nazwisko, adres nieruchomości do której świadczone są usługi oraz stany wodomierzy
strona internetowa – www.komwol.pl W zakładce „Strefa klienta” w pasku zakładek „Wodomierze” wypełnij formularz „Podaj stan wodomierza” w treści         podając: imię i nazwisko, adres nieruchomości do której świadczone są usługi oraz stany wodomierzy.

W przypadku braku informacji o stanie liczników w odpowiednim czasie Spółka naliczy należności przyjmując wielkość zużycia wody i/lub odprowadzanych ścieków na podstawie średniego zużycia wody w poprzednich okresach obrachunkowych. W kolejnym okresie obrachunkowym nastąpi odpowiednia korekta.

3. Faktury za świadczone usługi będą odbiorcom dostarczane w formie:
•  papierowej - drogą pocztową lub przez pracowników Spółki do skrzynek na listy;
•  elektronicznej – na wskazany przez Państwa adres e-mail

Spółka przeprasza za powstałe uciążliwości i prosi o wzajemną współpracę, by  nie  doszło do  problemów związanych z dostawą wody i/lub odprowadzania ścieków.
                                                                             
                                                                                                                                                                                                 Zarząd Spółki 
Informujemy, że wszystkie dane uzyskane ww. sposobami będą przez nas przetwarzane tylko i wyłącznie w celu prowadzenia usług w  zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 3 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 3 =