Komunikaty

UWAGA! WYMIANA WODOMIERZY

         

                  Spółka z o.o. "Kom-Wol" w Wolborzu informuje,
że od 01.08.2022 r. nastąpi wymiana wodomierzy głównych
na wodomierze z odczytem zdalnym w godzinach 7:00-15:00
zaczynając:

  • ul. Garncarska od nr 1.

                                         


                                       INFORMACJA

 

              Spółka z o.o. „KOM-WOL” w Wolborzu informuje, że od lipca 2022 roku rozpocznie
   realizację wymiany wodomierzy głównych na wodomierze z odczytem zdalnym.

           Terminy i godziny wymian umieszczane będą na bieżąco na stronie internetowej
   www.komwol.pl. Wymiana w pierwszej kolejności nastąpi na terenie miasta Wolborza.

            Prosimy o udostępnianie miejsc zainstalowania wodomierza głównego celem:
            1.   wykonania czynności obsługowych na węźle wodomierzowym;
            2.  przeprowadzenia kontroli urządzenia pomiarowego, wodomierza głównego
                  lub wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych /podliczników/
                  i dokonania odczytu ich wskazań.

powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 4 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 4 =