Aktualności

ZAPYTANIE OFERTOWE KOMPOST

Zakup hurtowy nawozu organicznego (kompostu) pn. „WOL-KOMP”.ZAPYTANIE OFERTOWE

na zakup hurtowy nawozu organicznego (kompostu) pn. „WOL-KOMP”


Szanowni Państwo,

            „KOM-WOL” Sp. z o.o. z siedzibą w Wolborzu, ul. Reymonta 36 zaprasza do składania ofert na zakup nawozu organicznego „WOL-KOMP” wytwarzanego w kompostowni bębnowej przy oczyszczalni ścieków w Wolborzu. Nawóz powstaje w wyniku przetwarzania ustabilizowanych osadów ściekowych z dodatkiem słomy zbóż i rzepaku. Przewidywana ilość wytworzonego produktu w 2021 roku do 1000 Mg /harmonogram odbioru do uzgodnienia przed podpisaniem umowy/.
           Nawóz organiczny „WOL-KOMP” wytwarzany na oczyszczalni ścieków w Wolborzu posiada certyfikat wydany przez Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi decyzją Nr 532/19 z dnia 23.01.2019 r. (decyzja wraz z instrukcją stosowania i wyniki badań składu udostępniamy na życzenie). Nawóz może być stosowany w uprawach polowych roślin rolniczych takich jak: okopowe, kukurydza, rzepak, rośliny przemysłowe i inne rośliny rolnicze z wyjątkiem roślin przeznaczonych do bezpośredniego spożycia przez ludzi. Skład ilościowy i jakościowy badanej partii nawozu wykonany przez laboratorium Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Łodzi w załączeniu.

 
Oferta winna zawierać:

1. Informację o oferencie , w tym:
        - dane identyfikacyjne oferenta,
        - dane rejestrowe
2.  Proponowaną cenę netto (+ 8% VAT), jaką Oferent zapłaci Spółce za zakup 1 Mg nawozu organicznego. Spółka KOM-WOL nie ponosi żadnych kosztów związanych z  transportem i zagospodarowaniem towaru przez Oferenta.
3. Deklarowaną ilość odbioru, która nie może być mniejsza niż 50 Mg.

Wypełniony druk oferty należy złożyć do dnia: 30.12.2020 r. w siedzibie Spółki.             Złożenie Oferty w wyniku niniejszego zapytania nie jest wiążące dla Producenta. Producent zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru jednej lub więcej ofert złożonych
w niniejszym postępowaniu, a także do unieważnienia na każdym etapie postępowania bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i/lub finansowych. 


KONTAKT: Zbigniew Klauz 607733980
powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 4 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 4 =